Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 13/10/2021, 8:58
Lượt đọc: 261

Về việc triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2021-2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, THCS; Chủ các nhóm trẻ độc lập.

Thực hiện Công văn số 2708/SGDĐT-KHTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2021-2022;

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ và thu thập đầy đủ thông tin, số liệu thống kê của các cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông, giáo dục khuyết tật một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác; Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đến Thủ trưởng các đơn vị về thực hiện công tác báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2021-2022 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và phổ thông (gọi tắt là Hệ thống CSDL toàn ngành) tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn/, cụ thể như sau:

1. Cập nhật đầy đủ thông tin về nhân sự quản trị hệ thống của các cơ sở giáo dục và bổ sung các thông tin còn thiếu tại Chuyên mục Quản lý giáo dục - Mục 1.1 Hồ sơ trường như: có sử dụng máy tính, internet cho dạy học, có điện, có nguồn nước sạch, có nước uống,…;

2. Rà soát, cập nhật, bổ sung đầy đủ các thông tin gồm: 2. Lớp học, 3. Nhân sự, 4. Học sinh (thời điểm báo cáo tính đến ngày 30/9/2021). Rà soát các thông tin thường thiếu gồm về lớp học: lớp học 2 buổi/ngày, lớp chuyên, lớp năng khiếu TDTT, …; về học sinh: năm sinh, tình trạng lên lớp, lưu ban, bỏ học…; về đội ngũ: năm sinh, trình độ được đào tạo, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm,…

3. Đối với dữ liệu cấp học mầm non: Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dữ liệu học sinh cập nhật vào Hệ thống là các em đã hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học trực tuyến. Khi học sinh đi học trực tiếp tại trường, căn cứ vào tình hình thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có công văn hướng dẫn cập nhật bổ sung dữ liệu thống kê giáo dục mầm non.

4. Để đảm bảo mỗi học sinh chỉ tồn tại một mã học sinh duy nhất trên hệ thống phần mềm và nhà trường không phải thực hiện khai báo lại hồ sơ học sinh chuyển đến. Đề nghị tất cả các đơn vị thực hiện nghiêm túc hướng dẫn quản lý học sinh chuyển đi/tiếp nhận học sinh.

5. Đối với học sinh của các địa phương khác đang học trên địa bàn theo công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dich covid-19: tại cơ sở giáo dục tiếp nhận học sinh của các địa phương khác không thực hiện kê khai hồ sơ học sinh này trên Hệ thống CSDL ngành; tại địa phương và cơ sở giáo dục nơi học sinh có địa chỉ thường trú đã có thủ tục nhập học đầu năm học vẫn tiếp tục kê khai thông tin hồ sơ học sinh trên Hệ thống CSDL ngành.

6. Thực hiện gửi báo cáo thống kê EMIS đầu năm học 2021-2022: Chọn cấp học tương ứng nêu trên  ->  báo cáo số liệu theo cấp học -> 1. Báo cáo đầu năm -> 1.1. Báo cáo EMIS -> 1.1.1. Lập báo cáo đầu năm -> Lấy dữ liệu (Kiểm tra thông tin lấy dữ liệu gồm 1. Trường – lớp học, 2. Học sinh, 3. Đội ngũ, khi không chọn được mục lấy dữ liệu thì tải file thiếu thông tin và bổ sung thông tin còn thiếu) -> Nhập bổ sung thêm số liệu 02 biểu gồm 4. Phòng học, 5. Biểu ngân sách nhà nước (đối với trường có chi ngân sách nhà nước) -> Quay lại mục 1. Báo cáo đầu năm -> 1.1. Báo cáo EMIS -> 1.1.2. Gửi báo cáo đầu năm.

7. Quy định về nộp báo cáo:

Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc, rà soát và hoàn chỉnh báo cáo thống kê đầu năm học 2021-2022 của trường trên hệ thống đảm bảo tính chính xác, trích xuất biểu mẫu báo cáo đã tích hợp sẵn trên hệ thống, ấn nút Gửi dữ liệu” về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 18/10/2021.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành so dò, rà soát số liệu và có ý kiến phản hồi trực tiếp trên hệ thống từ ngày 18/10/2021 đến ngày 20/10/2021. Trường kiểm tra thông tin phản hồi trên hệ thống, nếu dữ liệu báo cáo đầu năm học 2021-2022 bị từ chối, phải cập nhật điều chỉnh, bổ sung thông tin (trước ngày 22/10/2021), sau đó đơn vị trích xuất lại báo cáo mới nhất trên Hệ thống ký tên, đóng dấu gửi mail về các tổ chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo đúng cấp học trước 16h30 ngày 22/10/2021.

Lưu ý: Để hệ thống tạo lập được các báo cáo chính xác, các trường phải thực hiện nhập đầy đủ thông tin vào Hệ thống CSDL toàn ngành. Thủ trưởng các trường chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của các báo cáo.

(chi tiết xem file đính kèm)

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87