Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ năm, 18/11/2021, 8:26
Lượt đọc: 136

Phòng GDĐT kính chuyển Kế hoạch triển khai Đề án "Giáo dục thông minh và học tập suốt đời" trên địa bàn Quận 7 giai đoạn 2021 - 2030" năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 của Ủy ban nhân dân Quận 7.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87