Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 27/9/2019
Lượt đọc: 57

V/v chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ

Số/Ký hiệu: 4200/UBND-NV
Ngày ban hành: 4/9/2019
Ngày có hiệu lực: 4/9/2019
Người ký: Đào Gia Vượng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: V/v chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ
File đính kèm:
File thứ 1: cv_chan_chinh_ung_xu_cong_vu_279201916.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

164