Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Cập nhật : 9:10 Thứ hai, 13/6/2022
Lượt đọc: 1436

Về việc triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2021-2022.

Số/Ký hiệu: 631/GDĐT
Ngày ban hành: 13/6/2022
Ngày có hiệu lực: 13/6/2022
Người ký: TRƯỞNG PHÒNG
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: thongkecuoinamq7_136202291925.pdf
Nội dung:

Thực hiện Công văn số 1846/GDĐT-KHTC ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2021 - 2022.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 triển khai đến Thủ trưởng các đơn vị về việc thực hiện báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2021-2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn/ (gọi tắt là CSDL HCM), cụ thể như sau: 

- Các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung các thông tin cần thu thập trên hệ thống CSDL HCM gồm: dữ liệu về trường học, dữ liệu về lớp học, dữ liệu về cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên và nhân viên, dữ liệu về học sinh, dữ liệu kết quả học tập, hạnh kiểm, dữ liệu về chương trình giáo dục, dữ liệu về cơ sở vật chất trường học và các dữ liệu liên quan khác.

Lưu ý: Bổ sung, cập nhật đầy đủ thông tin định danh cá nhân của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bao gồm các thông tin: họ và tên, ngày sinh, giới tính, dân tộc, CCCD, nơi thường trú.

- Rà soát, kiểm tra duyệt dữ liệu báo cáo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý và nộp báo cáo thống kê cuối năm học 2021-2022 (báo cáo EMIS) lên cấp trên, đồng thời trích xuất biểu mẫu báo cáo EMIS đã tích hợp sẵn trên Hệ thống có ký tên, đóng dấu nhằm đảm bảo tính pháp lý của số liệu và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Cấp học mầm non và cấp học tiểu học hoàn thành và gửi báo cáo hạn chót ngày 21/6/2022.

+ Các cấp học trung học cơ sở hoàn thành và gửi báo cáo hạn chót ngày 13/6/2022.

Trong quá trình thực hiện báo cáo nếu gặp khó khăn, vui lòng liên hệ với các tổ chuyên môn sau:

Bà Bùi Tố Thanh Bình - phụ trách Trường MG, MN, Nhóm trẻ độc lập (buitothanhbinh79@gmail.com)
Bà Bùi Thị Bảo - phụ trách Trường Tiểu học (buibao2776@gmail.com)
Ông Huỳnh Thanh Mỹ - phụ trách Trường THCS (huynhthanhmy.pgd@gmail.com)
Ông Nguyễn Khắc Thuận - phụ trách Bảo mật, cung cấp / khôi phục mật khẩu - (0903074242 - pgd7@moet.edu.vn)

(chi tiết xem file đính kèm)

Tin cùng chuyên mục

164