Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 18/6/2020
Lượt đọc: 321

Về việc triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019-2020

Số/Ký hiệu: 656/GDĐT
Ngày ban hành: 18/6/2020
Ngày có hiệu lực: 18/6/2020
Người ký: Trưởng Phòng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, THCS; Chủ các nhóm trẻ độc lập.
File đính kèm:
File thứ 1: q7-bao-cao-thong-ke-cuoi-nam-2019-2020_18620209.pdf
Nội dung:
Thực hiện Công văn số 1777/GDĐT-KHTC ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019-2020.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện rà soát thông tin dữ liệu thống kê trên hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và phổ thông (gọi tắt là Hệ thống CSDL toàn ngành) tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn/, cụ thể như sau:
- Rà soát và cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu, các biến động trong năm học 2019-2020 để thống kê đến thời điểm cuối năm học (thông tin trường, lớp, học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phòng học) thời điểm tính đến 15/7/2020.
- Thời gian báo cáo thống kê cuối năm học 2019-2020: các đơn vị cập nhật những biến động trong năm, ấn nút “gửi báo cáo” thống kê cuối năm học 2019-2020 trước ngày 17/7/2020. Các bộ phận chuyên môn (Mầm non, Tiểu học, THCS) sẽ tiến hành so dò, rà soát số liệu và có ý kiến phản hồi trực tiếp trên Hệ thống từ ngày 17/7/2020 đến ngày 24/7/2020.
Sau khi đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo xác nhận “Duyệt dữ liệu” thành công trên hệ thống, đề nghị đơn vị trích xuất báo cáo theo mẫu đã tích hợp sẵn trên hệ thống có ký tên, đóng dấu  nhằm đảm bảo tính pháp lý của số liệu và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 30/7/2020 (buổi sáng) theo cấp học như sau:

1.Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng (Phụ trách các trường MG, MN, Nhóm trẻ độc lập)
2.Ông Cao Xuân Hiểu (Phụ trách các trường Tiểu học)
3.Ông Huỳnh Thanh Mỹ (Phụ trách các trường THCS)
4.Ông Nguyễn Khắc Thuận (Phụ trách bảo mật, cung cấp/khôi phục mật khẩu)

Lưu ý: Để Hệ thống tạo lập được các báo cáo chính xác các đơn vị phải thực hiện nhập đầy đủ thông tin vào Hệ thống CSDL toàn ngành. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm kiếm tra tính chính xác của các báo cáo trước khi gửi lên cấp trên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn này./.

Tin cùng chuyên mục

164