Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Cập nhật : 14:7 Thứ tư, 30/3/2022
Lượt đọc: 361

Về việc thu thập cập nhật dữ liệu năm học 2021-2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh

Số/Ký hiệu: 324/GDĐT-VP
Ngày ban hành: 30/3/2022
Ngày có hiệu lực: 30/3/2022
Người ký: TRƯỞNG PHÒNG
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: capnhatcsdl32022_142022141124.pdf
File thứ 2: mau-cv-cu-nhan-su-quan-tri-he-thong_142022141124.doc
Nội dung:
(xem file đính kèm)

Tin cùng chuyên mục

87