Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống

Có 32 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh trên địa bàn Quận 7 theo định hướng chuẩn Quốc tế giai đoạn 2021 - 2030”
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kehoachdeantinhoc_2911202194429.pdf
File thứ 2: 1274-040521signed_2911202195050.pdf
File thứ 3: cv-1807-sgd-huong-dan-thuc-hien-ke-hoach-de-an-tin-hoc-trung-hoc_2911202195050.pdf
File thứ 4: 872021cv-trien-khai-dao-tao-tin-hoc-de-an-762-quan-7-2021_2911202195050.pdf
5268/KH-UBNDVăn bảnVăn Phòng29-11-2021
2 Các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/03/2021)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021-_thogn_tu_02-_tieu_chuan_cdnn_tieu_hoc_182202114.pdf
File thứ 2: 2021-_thong_tu_01-_tieu_chuan_chuc_danh_nghe_nghiep_mam_non_182202114.pdf
File thứ 3: 2021-_tieu_chuan_cdnn_th_pho_thong_182202114.pdf
File thứ 4: 2021-_tieu_chuan_cdnn_thcs_182202114.pdf
 Văn bản 18-02-2021
3 Về cập nhật, bổ sung, triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tại các cơ sở giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 200002291045_141020209.pdf
1219/GDĐT-VPVăn bản 14-10-2020
4 Về việc triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: q7-bao-cao-thong-ke-cuoi-nam-2019-2020_18620209.pdf
656/GDĐTVăn bản 18-06-2020
5 MN,MG,TiH,THCS(CL&NCL) Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: pc_virut_corona-pgd_12202012.doc
File thứ 2: bao_cao_pc_virut_cororna_12202012.xls
89/GDĐT-VPVăn bản 01-02-2020
6 Về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: pc_dich_benh_corona_301202014.doc
File thứ 2: maubaocaocoronadinhkem301202012_301202014.xlsx
88/GDĐT-YTTHVăn bản 30-01-2020
7 Về tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh. trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm trường học nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ Hội Xuân 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 20200107003029350_71202012.pdf
27Văn bản 07-01-2020
8 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 20200106220215343_71202010.pdf
100Văn bản 07-01-2020
9 Công văn về việc thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv05_3120207.pdf
05Văn bản 03-01-2020
10 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1291_htsd_309201913.pdf
 Văn bảnPhòng Giáo dục và Đào tạo30-09-2019
11 V/v chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_chan_chinh_ung_xu_cong_vu_279201916.pdf
4200/UBND-NVVăn bản 27-09-2019
12 Danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_2812signed_10920199.pdf
2812/QĐ-UBNDVăn bản 10-09-2019
13 Về thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong năm 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1027_co_hoang_148201910.pdf
1027/GDĐTVăn bảnPhòng Giáo dục và Đào tạo14-08-2019
14 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ phương hướng năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1025_128201916.pdf
1025/KH-GDĐTVăn bản 12-08-2019
15 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TiH, THCS (CL, NCL); Phó Giám đốc TTGDNN-GDTX
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 961_25720198.pdf
961/GDĐT-VPVăn bản 25-07-2019
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích