Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Cập nhật : 14:46 Thứ năm, 18/2/2021
Lượt đọc: 349

Các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/03/2021)

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kính gửi hiệu trưởng các trường công lập
File đính kèm:
File thứ 1: 2021-_thogn_tu_02-_tieu_chuan_cdnn_tieu_hoc_182202114.pdf
File thứ 2: 2021-_thong_tu_01-_tieu_chuan_chuc_danh_nghe_nghiep_mam_non_182202114.pdf
File thứ 3: 2021-_tieu_chuan_cdnn_th_pho_thong_182202114.pdf
File thứ 4: 2021-_tieu_chuan_cdnn_thcs_182202114.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

164