Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ sáu, 7/1/2022, 16:45
Lượt đọc: 360

Tình hình ứng viên đăng ký tuyển dụng (tính đến hết ngày 7/1/2022) bậc tiểu học, THCS.

Tác giả: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163