Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 4/1/2022, 14:16
Lượt đọc: 130

Về một số vấn đề chuyên môn liên quan đến công tác tổ chức cho học sinh khối 7, 8 trở lại trường và việc tổ chức kiểm tra cuối học kì I

Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL)

Tác giả: admin
Nguồn tin: Tổ THCS

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163