Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ bảy, 2/10/2021, 18:14
Lượt đọc: 81

Về họp chuyên môn đầu năm bộ môn Công nghệ 6 năm học 2021-2022.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng thông báo đến giáo viên bộ môn Công nghệ 6 tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

Tác giả: Tổ THCS

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87