Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 28/3/2022, 8:45
Lượt đọc: 160

Tham dự thao giảng bộ môn Khoa học tự nhiên lớp 6.

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS (CL&NCL).

Trường Bồi dưỡng giáo dục kính gửi hiệu trưởng thư mời tham dự thao giảng bộ môn Khoa học tự nhiên 6. Đề nghị hiệu trưởng cử đúng thành viên tham dự đầy đủ và đúng giờ. 

Trân trọng!

Tác giả: BDGD

Tin cùng chuyên mục

87