Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 20/4/2022, 17:9
Lượt đọc: 201

Tham dự Hội thảo tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS.

Kính gửi: hiệu trưởng trường THCS (công lập).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng cử các thành viên tham dự đúng thành phần và nhập danh sách tham dự theo đường dẫn đính kèm trước 15h00 ngày 21/4/2022.

https://bitly.com.vn/1cp4b6

Trân trọng!

Tác giả: Tổ THCS

Tin cùng chuyên mục

87