Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 26/4/2022, 11:0
Lượt đọc: 197

Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS và THPT (công lập, ngoài công lập) và Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX; Chủ tịch công đoàn trường MN, TH, THCS (công lập).

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87