Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 4/5/2022, 9:46
Lượt đọc: 140

MN: Giấy mời "Họp chuyên môn bậc học Mầm non"

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo (công lập và ngoài công lập); - Nhóm trưởng các lớp mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87