Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 10/5/2022, 9:10
Lượt đọc: 122

Họp triển khai công tác thi nghề phổ thông cấp THCS khóa ngày 18/5/2022.

Kính gửi: Giám đốc TTGDNN-GDTX; hiệu trưởng trường THCS (công lập).

Phòng GDĐT đề nghị hiệu trưởng thông báo đến các thành viên tham dự đúng thành phần và đúng giờ.

Trân trọng!

Tác giả: Tổ THCS

Tin cùng chuyên mục

87