Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 27/9/2021, 14:23
Lượt đọc: 151

Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện dạy và học trực tuyến đối với các em học sinh trên địa bàn quận năm học 2021 – 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH và THCS công lập

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87