Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 18/4/2022, 13:26
Lượt đọc: 163

Họp công tác thực hiện xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.

Kính gửi: Giám đốc TTGDNN-GDTX; hiệu trưởng trường THCS (CL&NCL).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng thông báo đến các thành viên tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trận trọng!

Tác giả: Tổ THCS

Tin cùng chuyên mục

87