Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ năm, 21/4/2022, 14:40
Lượt đọc: 114

Giấy mời dự họp giao ban chuyên môn Học kỳ II cấp tiểu học.

Kính gửi: Hiệu trưởng trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp tiểu học.

Tác giả: Tiểu học

Tin cùng chuyên mục

87