Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 24/11/2021, 16:43
Lượt đọc: 228

Về cử nhân sự tham gia đoàn đánh giá ngoài đợt 77 (có điều chỉnh).

Kính gửi: hiệu trưởng trường MN, TiH, THCS (công lập).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng tạo điều kiện để các thành viên tham gia đoàn đánh giá ngoài thực hiện nhiệm vụ theo điều động.

Trân trọng!

Tác giả: KĐCLGD

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87