Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ năm, 19/5/2022, 9:37
Lượt đọc: 142

Thông báo V/v thực hiện lập danh sách hoàn thành mầm non trẻ 5 tuổi (sinh năm 2016); báo cáo tình hình cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và tình hình tài chính năm học 2021 - 2022.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo (CL & NCL); Chủ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập.

Phòng Giáo dục Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo công lập và ngoài công lập; Chủ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ, báo cáo số liệu chính xác và đúng theo yêu cầu mẫu hướng dẫn đính kèm.

Trân trọng!

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87