Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ sáu, 3/12/2021, 10:52
Lượt đọc: 476

Thông báo: V/v báo cáo tình hình tiêm vắc xin của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục

                           Kính gửi:

                                           - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX;

                                          - Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, THPT (CL&NCL);

                                          - Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87