Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ sáu, 27/5/2022, 14:53
Lượt đọc: 133

MN, TiH, THCS: Kế hoạch hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6

Phòng GDĐT kinh gửi các đơn vị Kế hoạch hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6. Các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo phụ lục đính kèm theo thời gian quy định. Trân trọng.

Tác giả: Mầm non

Tin cùng chuyên mục

87