Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 4/10/2021, 17:34
Lượt đọc: 326

Về việc tổ chức dạy học trực tuyến và kiểm tra đánh giá năm học 2021 – 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL)

Tác giả: Tổ THCS

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87