Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ sáu, 22/4/2022, 11:41
Lượt đọc: 138

Về việc thành lập Hội đồng xét TN THCS đối với các cơ sở giáo dục.

Kính gửi: Giám đốc TTGDNN-GDTX; hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện theo đúng quy định và gửi hồ sơ đúng thời hạn.

Trân trọng!

Tác giả: Tổ THCS

Tin cùng chuyên mục

87