Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ sáu, 5/11/2021, 9:1
Lượt đọc: 152

Về tổ chức thi nghề phổ thông cấp THCS năm học 2020-2021.

Kính gửi: hiệu trưởng trường THCS (công lập).

Phòng GDĐT đề nghị hiệu trưởng chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát và có đối chiếu hồ sơ học vụ để đảm bảo tính chính xác về ngày tháng năm sinh, nơi sinh, họ lót và tên thí sinh…; triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức thi nghề phổ thông cấp THCS năm học 2020-2021.

Trân trọng!

Tác giả: Tổ THCS

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87