Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ sáu, 22/10/2021, 15:38
Lượt đọc: 126

Về kỳ thi Toán học Hoa kỳ và kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras.

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS (CL&NCL).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng nghiên cứu và triển khai thực hiện kỳ thi trên.

Trân trọng!

Tác giả: Tổ THCS

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87