Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 22/9/2021, 15:9
Lượt đọc: 266

Về họp triển khai chuyên môn các bộ môn đầu năm học 2021-2022.

Kính gửi: Giám đốc TTGDNN-GDTX; Hiệu trưởng các trường THCS (công lập).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng phân công đúng thành phần, tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!

Tác giả: Tổ THCS

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87