Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ sáu, 27/5/2022, 12:11
Lượt đọc: 120

Về điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia hội đồng coi thi, chấm thi kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2022.

Kính gửi: hiệu trưởng trường THCS (công lập).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng điều động đúng thành phần, đủ số lượng theo sự phân bổ và gửi hồ sơ đúng thời gian quy định trong văn bản.

Trân trọng!

Tác giả: Tổ THCS

Tin cùng chuyên mục

87