Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 9/5/2022, 15:19
Lượt đọc: 117

Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Kính gửi: hiệu trưởng trường THCS (CL&NCL).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng thực hiện tự báo cáo (file đính kèm) trước khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022-2023. 

Trân trọng!

Tác giả: Tổ THCS

Tin cùng chuyên mục

87