Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 3/11/2021, 14:15
Lượt đọc: 147

Công văn 1120/GDĐT-THCS Về hướng dẫn thực hiện KTĐG môn Nghệ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật năm học 2021-2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL)

Tác giả: admin
Nguồn tin: Tổ THCS

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87