Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 18/1/2022, 12:13
Lượt đọc: 179

Về việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập sau kết quả kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác chỉ đạo thu, quản lý sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính khác

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục công lập

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163