Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 27/1/2021, 14:43
Lượt đọc: 222

Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Quận 7.

Kính gửi: Hiệu trưởng/Giám đốc các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng/Giám đốc các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Quận 7 nghiêm túc thực hiện các nội dung theo quy định trong quá trình tổ chức hoạt động tại đơn vị (văn bản đính kèm).

Trân trọng!

Tác giả: Bộ phận kiểm tra

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87