Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ năm, 7/10/2021, 9:16
Lượt đọc: 343

Quyết định về việc kiểm tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác quản lý chuyên môn; chương trình giáo dục phổ thông 2018 và công tác dạy học trực tuyến tại đơn vị năm học 2021 - 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS (CL, NCL)

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87