Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 18/1/2022, 12:8
Lượt đọc: 173

Kiểm tra trách nhiệm hiệu trưởng về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ; công tác tiếp công dân xử lý đơn thư tại đơn vị

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS (CL)

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163