Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 6/12/2021, 16:1
Lượt đọc: 331

Kiểm tra trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 và công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020-2021; 2021-2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS công lập

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163