Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 20/12/2021, 16:54
Lượt đọc: 186

DANH SÁCH THAM DỰ TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ:" NGHIỆP VỤ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP NĂM HỌC 2021 - 2022" VÀO NGÀY THỨ TƯ 15/12/2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS (Công lập)

Tác giả: admin

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163