Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 11/1/2021, 16:53
Lượt đọc: 322

Danh sách các trường đã nộp báo cáo sơ kết Học kỳ I công tác kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021.

Kính gửi: Hiệu trưởng trường MN, MG, TH, THCS (CL&NCL).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường chưa thực hiện báo cáo sơ kết Học kỳ I công tác kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021 (danh sách đính kèm) gửi báo cáo bằng văn bản về Phòng GDĐT, thời hạn chậm nhất trước ngày 13/01/2020.

Trân trọng!

Tác giả: Bộ phận kiểm tra

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87