Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ sáu, 14/5/2021, 9:45
Lượt đọc: 620

Báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS (CL&NCL).

Để thực hiện việc báo cáo tổng kết theo Kế hoạch số 1112/KH-GDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Công tác kiểm tra năm học 2020-2021, đề nghị Hiệu trưởng thực hiện báo cáo trực tuyến theo đường link: https://bit.ly/2R9ghYh chậm nhất vào ngày 24/5/2021 (thứ Hai).

Lưu ý: tập tin số liệu đính kèm đặt tên trường; sau khi hoàn tất nội dung báo cáo, Hiệu trưởng in bản phản hồi để lưu vào hồ sơ kiểm tra nội bộ của đơn vị.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87