Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 5/1/2021, 1:17
Lượt đọc: 516

Báo cáo sơ kết Học kỳ I công tác kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS (CL&NCL).

Để thực hiện việc báo cáo sơ kết Học kỳ I theo Kế hoạch số 1112/KH-GDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Công tác kiểm tra năm học 2020-2021, đề nghị Hiệu trưởng thực hiện báo cáo trực tuyến theo đường link: https://forms.gle/5PEshEK2yaJdAq78A  chậm nhất vào ngày 08/01/2021 (thứ Sáu).

Lưu ý: tập tin số liệu đính kèm đặt tên trường; sau khi hoàn tất nội dung báo cáo, Hiệu trưởng in bản phản hồi để lưu vào hồ sơ kiểm tra nội bộ của đơn vị.

Tác giả: Bộ phận Kiểm tra

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87