Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 5/1/2022, 11:37
Lượt đọc: 947

Báo cáo Sơ kết công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS (CL&NCL). Để thực hiện việc báo cáo Sơ kết theo Kế hoạch số 940/KH-GDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Công tác kiểm tra năm học 2021-2022, đề nghị Hiệu trưởng thực hiện báo cáo trực tuyến theo đường link: https://docs.google.com/forms/d/1Ur0tE2lTaqhT7z7Wjq6XH1vB6jVMM0qbTBAWORXSWiM/viewform?edit_requested=true chậm nhất vào ngày 07/01/2022 (thứ Sáu). Lưu ý: tập tin số liệu đính kèm đặt tên trường; sau khi hoàn tất nội dung báo cáo, Hiệu trưởng in bản phản hồi để lưu vào hồ sơ kiểm tra nội bộ của đơn vị.

Tác giả: admin

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163