Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ năm, 29/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 176

V/v thực hiện chính sách giáo dục trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, THCS (Trường lập danh sách báo cáo cho Cô Hoàng theo địa chỉ Email: kimhoangpgd2604@gmail.com hạn chót 10giờ00 ngày 30/10/2020) (Thứ sáu)

Tin cùng chuyên mục

87