Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 24/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 559

Về việc sáp nhập lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ vào Công an quận 7

Về việc sáp nhập lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ vào Công an quận 7

  

           “Về việc sáp nhập lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ vào Công an quận 7 ”

            Kính gởi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc

         

            Phòng Giáo dục và Đào tạo có nhận được Thông báo số 426/TB-CAQ-TH ngày 05/10/2018 của Công an quận 7 Về việc sáp nhập lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ vào Công an quận 7.

            Phòng Giáo dục và Đào tạo kính chuyển cho các đ/c Thông báo nêu trên để thuận tiện trong quá trình liên hệ công tác (File THONG_BAO_CO_CAU_PCCC.PDF).

                Đề nghị các Đ/c nghiên cứu và thực hiện./.

Tin cùng chuyên mục

87