Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 18/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 431

Về điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2020.

Kính gởi: Các trường thuộc diện điều tra vốn đầu tư. Về điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2020.

             Kính gởi: Các trường thuộc diện điều tra vốn đầu tư.

             Về điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2020.

            Phòng Giáo dục và Đào tạo có nhận được văn bản số 07/CCTK ngày 04/02/2020 của Chi Cục Thống Kê quận 7 Về Điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2020, nay Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường có tên trong danh sách điều tra thực hiện như sau:

1.Các đơn vị thực hiện ghi phiếu điều tra bằng cách nghiên cứu kĩ nội dung các

file gởi đính kèm theo tài liệu này, đặc biệt là file hướng dẫn các đơn vị ghi phiếu để thực hiện theo yêu cầu điều tra.

2.Phòng Giáo dục và Đào tạo gởi đính kèm theo tài liệu các file:

                   File thứ 01: 1_Danh sach GD 2020_DIEU TRA - 5_2_2020.xls: Danh sách các đơn vị trong diện điều tra.(Gởi bổ sung lại – chỉ có 22 đơn vị)

                   File thứ 02: 2_CV_CCTHONGKE.pdf : File văn bản số 07/CCTK của Chi cục thống kê.

                     File thứ 03: 3_HUONGDAN_GHI_PHIEU_DT_04_05_02_2020.docx: Hướng dẫn các đơn vị ghi phiếu.

                     File thứ 04: 4_Phieu 04 VDTSN N.xlsx: Mẫu phiếu điều tra.

                  3.Các trường thực hiện phiếu và nộp về Chi cục Thống Kê trước 19/02/2018.

                 -Người nhận và liên hệ Cô My.

                 -Đơn vị: Chi cục thống kê quận 7.

                 -Số Điện thoại: 0933888386.

4.Lưu ý: Các đơn vị khi khai báo phiếu điều tra lấy nội dung số liệu vốn đầu tư của năm 2019 của đơn vị mình để nhập vào phiếu.

Tin cùng chuyên mục

87