Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 23/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 532

Thực hiện báo cáo kinh phí đã sử dụng năm 2018

Phòng Giáo dục đề nghị kế toán các trường Công lập trực thuộc quận (Mầm non, Tiểu học, THCS, TT.GDNN.GDTX )

Báo cáo theo mẫu tổng hợp quyết toán ngành năm 2018, trong đó có 4 sheet.
Lưu ý : Đơn vị tính : ngàn đồng
Số liệu NS quyết toán theo đối chiếu kho bạc  Nguồn 12, 13, 14
Gửi về địa chỉ mail: kimhoangpgd2604@gmail.com; thời hạn đến hết ngày 15/02/2019
Đính kèm đối chiếu kho bạc theo mẫu 01, 02, bảng kê chi tăng thu nhập năm 2018 của đơn vị.

 

Tin cùng chuyên mục

87