Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ sáu, 1/10/2021, 11:9
Lượt đọc: 1363

Kế hoạch hoạt động thư viên _ thiết bị năm học 2021 - 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS (CL & NCL)

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87