Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 6/4/2021, 13:56
Lượt đọc: 202

MN,TH,THCS: Về tổ chức hoạt động nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12)

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS (công lập và ngoài công lập).

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163