Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ năm, 11/3/2021, 9:15
Lượt đọc: 275

MN: Thông báo về kết luận của Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp giao ban Hiệu trưởng Mầm non lần 2 năm học 2020-2021

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo công lập và ngoài công lập; - Chủ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, - Nhóm trưởng các nhóm trẻ, lớp mầm non, lớp mẫu giáo độc lập.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163