Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ sáu, 5/11/2021, 10:0
Lượt đọc: 324

MN, TH, THCS: Lập danh sách học sinh học hòa nhập khuyết tật năm học 2021 - 2022.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (Công lập và ngoài công lập).

Các đơn vị vui lòng báo cáo số trẻ học hòa nhập tại đơn vị năm học 2021-2022 (theo mẫu đính kèm).

Hạn chót: 12/11/2021. Xin cảm ơn.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163