Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 6/4/2021, 14:4
Lượt đọc: 388

MN: Quyết định và Kế hoạch về việc kiểm tra hoạt động chuyên môn các cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020-2021

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo (công lập và ngoài công lập); - Chủ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; - Nhóm trưởng các lớp mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163